Gratis infoconsult

Het info-consult is gratis en bedoeld voor mensen die zich afvragen of hun klachten baat kunnen hebben bij de osteopathie. Er is geen vaste dag of  tijdstip voor, maar in onderling overleg plannen we een afspraak. Vanwege de iets andere manier van werken dan bij volwassenen, worden er voor baby’s en jonge kinderen geen info-consulten ingepland. Hier volstaat meestal een telefonisch overleg. 

Bij het consult worden eerst uw klachten doorgenomen en vervolgens vindt er een uitgebreid lichamelijk onderzoek plaats, zoals het bij een ‘normale’ behandeling ook zou gebeuren. Het enige verschil is dat er vervolgens niet direct behandeld wordt. De bevindingen worden met u besproken en u krijgt een advies of en in hoeverre osteopathie iets voor uw klachten kan betekenen. Ook kunt u een eerlijk advies verwachten wanneer uw klachten meer gebaat zijn bij een andere vorm van therapie of indien het noodzakelijk is om eerst uw huisarts te raadplegen.

Het consult vindt plaats op afspraak en duurt ongeveer 15 minuten. Er worden géén kosten in rekening gebracht en het verplicht u niet tot het maken van een vervolgafspraak. Na het consult gaat u weer rustig naar huis en beslist dan pas zelf of u een vervolgafspraak wilt maken.

Een gratis consult kunt u enkel inplannen door telefonisch contact op te nemen via het nummer: 06-24787321